CVE-2015-3907

CodeIgniter Rest Server (aka codeigniter-restserver) 2.7.1 allows XXE attacks.
Source: NIST
CVE-2015-3907